Suuttimen korjaus.
Boschin solenoidiohjattu suutin rikkoutuu harvoin niin pahoin ettei sitä voisi korjata. Suuttimeen saa kaikkia osia varaosina.

Delphin cr-suutin on myös korjattavissa, varaosana saa venttiilin ja kärjen sekä mutterin. Suuttimen saa korjattua osia vaihtamalla, koepenkissä määritetään sille uusi koodi joten suutin saadaan sovitettua autoon.


Koepenkkitarkastus.
Tarkastamme suuttimet ja korkepainepumput koepenkissä.
Commonrail suutin testataan vähintään viidessä kuormituspisteessä. Tällä varmistetaan että suutin on mekaanisesti kunnossa ja kykenee toimimaan kaikissa kuormitustilanteissa. Syöttöarvot voivat kulumisen takia muuttua, mutta säätöjä muuttamalla toiminta saadaan oikeaksi.


 

Korkeapainepumput testataan vuotojen varalta ja maksimituoton tarkastamiseksi. Mikäli siinä on ohjausventtiileitä, niiden toiminta varmistetaan monivaiheisella testillä venttiilien oikean toiminnan toteamiseksi.