Korjauta, älä vaihda.

Autokorjaamot ovat  sopeutuneet jo siihen, että ne  yhä useammin kohtaavat dieselauton jokapäiväisessä korjaamotyössään. Samaan aikaan liikenteessä on runsaasti vanhempia ja paljon ajettuja dieselautoja.

Jos tällaisen auton dieselkomponentti vioittuu, korjaus alkuperäisellä vaihtolaitteella ei aina ole kannattavaa.
Siksi diesellaitteita korjataan edelleen menestyksellisesti osaavilla dieselkorjaamoilla.
Myös uuden tyyppisille sähkö ohjatuille komponenteille on kehitetty korjausmenetelmiä, jotta voisimme palvella myös kyseistä asiakasryhmää.
Korjaamme perinteisiä dieselsuuttimia ja pumppuja, commonrail-suuttimia ja korkeapainepumppuja. Testaamme ja huollamme pumppusuuttimia.
Koepenkkimme testaavat EDC-pumput (Bosch) ja perinteiset (kaikki merkit). Commonrail suuttimet ja pumput testataan Nova Ditexin ja Diesellandin varusteilla joissa on mahdollisuus lähes kaikkien järjestelmien testaamiseen.
Common rail –komponenttien korjaus on tarkkaa puuhaa. Tuotannossa osat valmistetaan erittäin puhtaissa olosuhteissa ja noin 1 μm:n (0,001mm) toleranssein. Pieninkin likapartikkeli saattaa huolimattoman korjauksen takia johtaa vikatapauksiin ja kalliisiin seurausvahinkoihin. Siksi paras mahdollinen puhtaus on tärkeimmällä sijalla komponenttien korjauksessa.

Common rail –suuttimet ovat pitkäikäisiä komponentteja. Äärimmäiset käyttöolosuhteet tai huonolaatuinen polttoneste johtavat kuitenkin ennenaikaiseen vioittumiseen.

Yleisimmät vikatyypit ovat ohjaustilan korkeapainetiivisteen vuoto sekä venttiiliryhmän tai suuttimen kuluminen.

Ensimmäiseksi commonrail suutin pestään ja tarkastetaan silmämääräisesti. Tämän jälkeen se testataan koepenkissä. Testin antaman tuloksen mukaan päätetään onko komponentti kunnossa vai vaatiiko se korjauksen.

Jos korjaukseen päädytään, asennetaan suutin asennustelineeseen jossa se puretaan ja osat pestään. Kaikki osat tarkastetaan huolellisesti. Tarkastukseen käytetään mikroskooppia jolloin nähdään pienetkin kulumat ja vauriot. Rikkinäiset osat vaihdetaan ja suutin kootaan uudelleen. Kokoamisen aikana noudatetaan suurta tarkkuutta.

Tärkeä edellytys korjaukselle on toimintaparametrien, kuten venttiilijousen ja suutinjousen voiman, jäännösilmavälin,  suutinneulan nousun sekä venttiili-iskun mittaaminen ja säätö.  Mittauksissa vallitsevat 1 μm:n toleranssit.

Oikeissa toleransseissa oleva suutin toimii oikein. Testaus koepenkissä varmistaa lopputuloksen ja sen jälkeen komponentti voidaan luovuttaa asiakkaalle.

Korjaamista kokeilee varmasti moni, mutta onnistuneeseen lopputulokseen on mahdoton päästä ilman oikeaa tietoa ja varusteita. Puhtausvaatimus on ensimmäinen asia. Toinen asia on toleranssien hallinta ja työkalut. Kokemus on lisäksi paras kumppani tämän laatuisessa korjaustyössä.

Väärin korjatut tai koepenkissä testaamattomat suuttimet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja moottorille. Myös lakisääteisten päästöarvojen saavuttaminen  voi olla mahdotonta.

Autamme toisia autokorjaamoja tässä asiassa. Jos epäillään vikaa dieselkomponenteissa, ei kannata kokeilla suinpäin uutta osaa. Testaamalla osat koepenkissä, voidaan poissulkea vikakohteita kohtuullisen edullisesti. Samalla havaitut viat voidaan ottaa korjattavaksi ja saada osat nopeasti kuntoon. Vaihtokomponenttien hankinta ottaa usein aikaa ja maksaa paljon. Korjaaminen on nopeaa ja varaosien saanti on nykyään hyvä.

Me täällä dieselhuollossa voimme myös helpottaa muiden korjaamoiden työtä.  Autoalan yleiskorjaamotkin voivat yhteistyössä kanssamme tarjota autoilijalle hänelle sopivimman dieselkorjaustason.